Logo
Cardano Ecosystem

Tin Tức Bitcoin

04/11/2024

·

146 views


Binance huỷ niêm yết 6 cặp giao dịch - Tin Tức Bitcoin 2024

Binance huỷ niêm yết 6 cặp giao dịchBinance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã quyết định hủy niêm yết 6 cặp giao dịch.Động thái này là một phần trong nỗ lực thường xuyên của Binance...

Binance huỷ niêm yết 6 cặp giao dịch - Tin Tức Bitcoin 2024
Binance huỷ niêm yết 6 cặp giao dịch
Binance huỷ niêm yết 6 cặp giao dịch

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã quyết định hủy niêm yết 6 cặp giao dịch.

Động thái này là một phần trong nỗ lực thường xuyên của Binance nhằm giữ cho môi trường giao dịch của mình lành mạnh và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Các cặp bị loại bỏ bao gồm BAKE/BNB, ID/TUSD, MBOX/BNB, OP/TUSD, RDNT/TUSD và UNI/BNB.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các loại tiền điện tử riêng lẻ sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi Binance.

Người dùng vẫn có thể giao dịch các tài sản này theo các cặp khác có sẵn trên sàn giao dịch, như USDT, USD và các cặp khác.

Nhìn vào hiệu suất của một số cặp này, chẳng hạn như OP/TUSD và UNI/BNB, biểu đồ cho thấy lý do tại sao quyết định này có thể được đưa ra.

Có sự sụt giảm đáng chú ý về khối lượng giao dịch, có nghĩa là không có nhiều người giao dịch các cặp này.

Đối với các sàn giao dịch như Binance, điều quan trọng là phải duy trì thị trường nơi tài sản được mua và bán tích cực.

Khi một cặp giao dịch không có nhiều hoạt động, có lẽ đã đến lúc cất nó đi thay vì dành nguồn lực cho việc tạo lập và duy trì thị trường.

Tuy nhiên, đây không phải là một nguyên nhân đáng báo động. Lý do cơ bản của việc hủy niêm yết này chỉ đơn giản là do thiếu khối lượng giao dịch đối với các cặp BNB này chứ không phải điều gì đáng lo ngại hơn về bản thân tài sản.

Binance cũng nhắc nhở người dùng rằng họ nên hủy hoặc cập nhật Bot giao dịch giao ngay cho các cặp này trước khi xóa chúng để tránh mọi bất ngờ không mong muốn hoặc tổn thất tài chính tiềm ẩn.

“Trong trường hợp bạn đang đọc bản dịch của thông báo này, hãy nhớ rằng bài viết gốc bằng tiếng Anh là nguồn cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất.

Nếu có sự khác biệt giữa bản dịch và bản tiếng Anh, hãy tin rằng bản tiếng Anh là chính xác”.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

AD

SNEKbot by DexHunter on CARDANO

Cardano's Telegram Trading Bot live on Cardano mainnet!TRADE NOW!


Read Original Article on Tin Tức Bitcoin

ORIGINAL SOURCE

https://tintucbitcoin.com/binance-huy-ni...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


Genius Yields DEX Launched!

More from Tin Tức Bitcoin

See more
CEO MarginFi tuyên bố từ chức - Tin Tức Bitcoin 2024
Tin Tức Bitcoin
CEO MarginFi tuyên bố từ chức - Tin Tức Bitcoin 2024

04/11/2024

·

164 views

Related News

See more
Genius Yields DEX Launched!

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)