Logo
Cardano Ecosystem

Tin Tức Bitcoin

04/11/2024

·

156 views


Giá BNB đang hướng tới vùng 650 USD - Tin Tức Bitcoin 2024

Giá BNB đang hướng tới vùng 650 USDGiá BNB có thể tăng 15%Sau khi điều chỉnh giảm xuống dưới 600 USD, giá BNB đã tìm thấy hỗ trợ gần vùng 575 USD. Mức thấp được hình thành ở mức 572.8 USD và giá bắt đầu đợt...

Giá BNB đang hướng tới vùng 650 USD - Tin Tức Bitcoin 2024
Giá BNB đang hướng tới vùng 650 USD
Giá BNB đang hướng tới vùng 650 USD

Giá BNB có thể tăng 15%

Sau khi điều chỉnh giảm xuống dưới 600 USD, giá BNB đã tìm thấy hỗ trợ gần vùng 575 USD. Mức thấp được hình thành ở mức 572.8 USD và giá bắt đầu đợt tăng mới, không giống như EthereumBitcoin.

Đã có sự di chuyển trên mức kháng cự 595 và 600 USD. Phe bò đã đẩy giá lên trên mức 605 USD. Nó tăng hơn 5% và cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực trên mức Fibo thoái lui 23.6% của mức tăng gần đây từ mức dao động thấp 572.8 lên mức cao 618 USD.

Giá hiện đang giao dịch trên 600 USD và đường trung bình động đơn giản 100 (4 giờ). Ngoài ra còn có một đường xu hướng tăng quan trọng đang hình thành với mức hỗ trợ 587 USD trên biểu đồ 4 giờ của cặp BNB/USD.

Giá BNB đang hướng tới vùng 650 USD - Tin Tức Bitcoin 2024

Mức kháng cự ngay lập tức là gần mức 618 USD. Mức kháng cự tiếp theo nằm gần mức 620 USD. Một động thái rõ ràng trên vùng 620 USD có thể khiến giá cao hơn nữa.

Trong trường hợp đã nêu, giá BNB có thể kiểm tra mức 632 USD. Việc đóng cửa trên ngưỡng kháng cự 632 USD có thể tạo đà cho mức tăng lớn hơn đối với ngưỡng kháng cự 650 USD.

Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể yêu cầu kiểm tra mức 700 USD trong những ngày tới.

Kịch bản giảm giá

Nếu BNB không vượt qua được ngưỡng kháng cự 620 USD, nó có thể bắt đầu điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu gần mức 600 USD.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 590 USD và đường xu hướng hoặc mức Fibo thoái lui 61.8% của mức tăng gần đây từ mức dao động thấp 572.8 lên mức cao 618 USD. Hỗ trợ chính nằm ở mức 575 USD.

Nếu có sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ 575 USD, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ 562 USD. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể bắt đầu một đợt giảm giá lớn hơn về mức 550 USD.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD 4 giờ – Chỉ báo MACD cho BNB/USD đang tăng tốc trong vùng tăng giá.

RSI 4 giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BNB/USD hiện ở trên mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – 600, 585 và 575 USD.

Các mức kháng cự chính – 620, 632 và 650 USD.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

AD

SNEKbot by DexHunter on CARDANO

Cardano's Telegram Trading Bot live on Cardano mainnet!TRADE NOW!


Read Original Article on Tin Tức Bitcoin

ORIGINAL SOURCE

https://tintucbitcoin.com/gia-bnb-dang-h...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


Genius Yields DEX Launched!

More from Tin Tức Bitcoin

See more
CEO MarginFi tuyên bố từ chức - Tin Tức Bitcoin 2024
Tin Tức Bitcoin
CEO MarginFi tuyên bố từ chức - Tin Tức Bitcoin 2024

04/11/2024

·

163 views

Related News

See more
Genius Yields DEX Launched!

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)