Logo
Cardano Ecosystem
Cafe Bitcoin
Những con bò đực Cardano hết hơi sau hard fork Vasil – Giá ADA có thể giảm 40%?

09/26/2022

·

144 views

Những con bò đực Cardano hết hơi sau hard fork Vasil – Giá ADA có thể giảm 40%?
World’s First Multi-Token ISPO — By Genius XBringing Fixed Assets (CNFT & CNT) Lending & Borrowing to Cardano
WingRiders Governance Token

Latest

See more
Những con bò đực Cardano hết hơi sau hard fork Vasil – Giá ADA có thể giảm 40%?
Những con bò đực Cardano hết hơi sau hard fork Vasil – Giá ADA có thể giảm 40%?

Bản cập nhật Vasil được chờ đợi từ lâu của Cardano (ADA) đã xuất hiện trực tuyến vào ngày 22 tháng 9, hứa hẹn sẽ làm cho blockchain của nó có thể mở rộng hơn và rẻ hơn so với...

09/26/2022

·

144 views

Nâng cấp Cardano Vasil đi vào hoạt động
Nâng cấp Cardano Vasil đi vào hoạt động

Sau nhiều tháng trì hoãn, bản nâng cấp Cardano Vasil cuối cùng đã hoạt động vào thứ Năm lúc 9:44 tối UTC, mang lại những cải tiến về “hiệu suất và khả năng đáng kể” cho blockchain. Sự thành...

09/23/2022

·

144 views


Showing page 1 of 14


WingRiders Governance Token

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)
Bringing Fixed Assets (CNFT & CNT) Lending & Borrowing to CardanoWorld’s First Multi-Token ISPO — By Genius X