Logo
Cardano Ecosystem

Tin Tức Bitcoin

04/08/2024

·

81 views


Phân tích giá Cardano ADA - Tin Tức Bitcoin 2024

Phân tích giá Cardano ADATheo CoinMarketCap, người mua đang cố gắng giữ thế chủ động mà Cardano (ADA) đã đạt được.ADA/USDTỷ giá Cardano (ADA) đã tăng 1.22% kể từ ngày hôm qua. Trong tuần qua, giá đã giảm...

Phân tích giá Cardano ADA - Tin Tức Bitcoin 2024
Phân tích giá Cardano ADA
Phân tích giá Cardano ADA

Theo CoinMarketCap, người mua đang cố gắng giữ thế chủ động mà Cardano (ADA) đã đạt được.

Phân tích giá Cardano ADA - Tin Tức Bitcoin 2024

ADA/USD

Tỷ giá Cardano (ADA) đã tăng 1.22% kể từ ngày hôm qua. Trong tuần qua, giá đã giảm 8.94%.

Phân tích giá Cardano ADA - Tin Tức Bitcoin 2024

Trên biểu đồ hàng giờ, các nhà giao dịch nên chú ý đến mức kháng cự cục bộ là 0.5908 USD. Nếu thanh hàng ngày đóng cửa trên mốc đó, mức tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục đến vùng 0.60 USD.

Phân tích giá Cardano ADA - Tin Tức Bitcoin 2024

Trên khung thời gian lớn hơn, tỷ giá ADA đang tiến đến mức kháng cự 0.5950 USD. Nếu nến đóng gần nó hoặc thậm chí cao hơn, năng lượng tích lũy có thể đủ để kiểm tra khu vực 0.60-0.61 USD vào tuần tới.

Phân tích giá Cardano ADA - Tin Tức Bitcoin 2024

Một bức tranh kém tích cực hơn trên biểu đồ hàng tuần. Hiện tại, giá tiếp tục giao dịch gần mức hỗ trợ 0.5680 USD, đây là tín hiệu giảm giá theo quan điểm trung hạn.

Nếu một đột phá xảy ra, người ta có thể mong đợi một sự điều chỉnh sâu sắc hơn đối với vùng 0.5 USD. ADA đang giao dịch ở mức 0.5889 USD vào thời điểm viết bài.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

AD

SNEKbot by DexHunter on CARDANO

Cardano's Telegram Trading Bot live on Cardano mainnet!TRADE NOW!


Read Original Article on Tin Tức Bitcoin

ORIGINAL SOURCE

https://tintucbitcoin.com/phan-tich-gia-...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


Genius Yields DEX Launched!

More from Tin Tức Bitcoin

See more
CEO MarginFi tuyên bố từ chức - Tin Tức Bitcoin 2024
Tin Tức Bitcoin
CEO MarginFi tuyên bố từ chức - Tin Tức Bitcoin 2024

04/11/2024

·

249 views

Related News

See more
Genius Yields DEX Launched!

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)