Logo
Cardano Ecosystem

Tin Tức Bitcoin

10/18/2023

·

40 views


Nhà sáng lập Cardano trì hoãn cuộc điều tra của các nhà Stake Pool đối với CF - Tin Tức Bitcoin 2023

Người sáng lập Cardano, Charles Hoskinson đã phổ biến rằng ông không liên quan gì đến Cardano Foundation, chiến lược phân chia quyền giao dịch hay các hoạt động chung. Hoskinson đã tuyên bố này khi trả lời một người dùng yêu cầu làm rõ các hoạt động của các nhà điều hành khoản gửi Cardano.

Nhà sáng lập Cardano trì hoãn cuộc điều tra của các nhà Stake Pool đối với CF - Tin Tức Bitcoin 2023
Nhà sáng lập Cardano trì hoãn cuộc điều tra của các nhà Stake Pool đối với CF
Nhà sáng lập Cardano trì hoãn cuộc điều tra của các nhà Stake Pool đối với CF

Người sáng lập Cardano, Charles Hoskinson đã phổ biến rằng ông không liên quan gì đến Cardano Foundation, chiến lược phân chia quyền giao dịch hay các hoạt động chung. Hoskinson đã tuyên bố này khi trả lời một người dùng yêu cầu làm rõ các hoạt động của các nhà điều hành khoản gửi Cardano.

I have nothing to do with the CF, it's delegation strategy, or general operations. If you have questions, take it up with them

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) October 17, 2023

Được biết đến với tên Crypto Crow, một validator nổi tiếng trên Cardano và chủ sở hữu của nút Crow, đã đăng một video trên YouTube đề cập đến vấn đề gây tranh cãi về chiến lược giao ủy mới của Cardano.

Theo Crypto Crow, chiến lược giao ủy mới đã khiến cộng đồng Cardano lo ngại về sự tập trung quá mức. Một bài viết gần đây cũng đã đặt ra câu hỏi về sự chào đón của việc thay đổi này. Theo Crypto Crow, sự thay đổi này đồng nghĩa với việc Cardano Foundation đã thay đổi cách mọi người giao ủy nút.

Chiến lược ủy quyền mới của Cardano Foundation tập trung vào việc giảm số lượng nút và tăng phần thưởng. Crypto Crow cho biết chiến lược giao ủy mới này trái ngược hoàn toàn với những gì giao thức đã đề cao trong những năm qua. Ông lưu ý rằng cộng đồng Cardano đã phê phán chiến lược giao ủy mới này do lo ngại về việc tạo ra một hệ thống tập trung.

Theo Crypto Crow, việc hoạt động ít nút sẽ khiến chỉ có một số ít người kiểm soát mạng Cardano. Hơn nữa, ông cũng nói rằng điều này làm giảm khả năng thất bại và tạo điều kiện cho việc tập trung.

Theo lời của Crypto Crow, đã có thời điểm nút Crow của ông trở nên quá tải, khiến lợi nhuận của tất cả người giao ủy đến nút này bị giảm. Vì vậy, ông đã tạo ra một nút phụ để chứa các giao ủy đến nút Crow đông đúc này.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

AD

@CardanoFeed - Follow us on X (formerly Twitter)

Stay informed with the latest $ADA Cardano news in real time.FOLLOW NOW!


Read Original Article on Tin Tức Bitcoin

ORIGINAL SOURCE

https://tintucbitcoin.com/nha-sang-lap-c...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


.

More from Tin Tức Bitcoin

See more
Charles Hoskinson: CZ từ chức mở ra một kỷ nguyên mới - Tin Tức Bitcoin 2023
Tin Tức Bitcoin
Charles Hoskinson: CZ từ chức mở ra một kỷ nguyên mới - Tin Tức Bitcoin 2023

last Friday at 2:00 PM

·

12 views

Related News

See more

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)