Logo
Cardano Ecosystem

Tin Tức Bitcoin

06/03/2023

·

169 views


Kakarot zkEVM nhận khoản đầu tư Pre-Seed từ Vitalik Buterin và StarkWare | Tin Tức Bitcoin 2023

Kakarot zkEVM nhận khoản đầu tư Pre-Seed từ Vitalik Buterin và StarkWareKakarot zkEVM đang mở đường cho việc phát triển ứng dụng tương thích EVM an toàn và có khả năng mở rộng hơn với tích hợp...

Kakarot zkEVM nhận khoản đầu tư Pre-Seed từ Vitalik Buterin và StarkWare | Tin Tức Bitcoin 2023
Kakarot zkEVM nhận khoản đầu tư Pre-Seed từ Vitalik Buterin và StarkWare
Kakarot zkEVM nhận khoản đầu tư Pre-Seed từ Vitalik Buterin và StarkWare

Kakarot zkEVM đang mở đường cho việc phát triển ứng dụng tương thích EVM an toàn và có khả năng mở rộng hơn với tích hợp Starknet.

Kakarot zkEVM là một Ethereum Virtual Machine (EVM) được thực hiện trên nền tảng Cairo, đã thông báo kết thúc vòng gọi vốn trước khi khởi động. Các nhà đầu tư trong vòng gọi vốn này bao gồm các đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, đồng sáng lập và phó chủ tịch sáng lập Nicolas Bacca của Ledger và công ty mở rộng khối chuỗi Starkware.

Cairo là một ngôn ngữ hoàn chỉnh có liên quan đến CairoVM – Kakarot zkEVM được xây dựng trên nền tảng CairoVM. Kakarot zkEVM cho phép các nhóm tạo và triển khai các ứng dụng tương thích với EVM.

Các nhà phát triển có thể tạo các ứng dụng cho Kakarot theo cùng cách như Ethereum hoặc Polygon bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Solidity hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào tương thích với EVM. Khi các ứng dụng được triển khai, người dùng có thể tương tác với chúng bằng các công cụ thông thường như Metamask hoặc WalletConnect.

Kakarot sử dụng các chứng minh STARK cho các giao dịch và khối có tính khả chứng, đảm bảo an ninh và minh bạch. Với các chứng minh hợp lệ, Kakarot có thể tận dụng an ninh của Ethereum trong khi đảm bảo chi phí thấp, dự án cho biết.

Theo lộ trình dự án, Kakarot sẽ là một EVM trên Starknet Layer 2 trong giai đoạn đầu tiên. Theo đội ngũ, việc đưa Kakarot zkEVM lên Starknet sẽ mở ra “một loạt các khả năng mới” và mở rộng hệ sinh thái Starknet.

Trong giai đoạn tiếp theo, Kakarot và Madara Sequencer của Starknet sẽ được kết hợp thành một stack thống nhất để cho phép các zkEVM ở Layer 3. Nhóm phát triển cho biết việc tích hợp Kakarot và Madara sẽ giúp các nhóm triển khai các chuỗi ứng dụng zkEVM và giải quyết giao dịch trên Starknet với chứng minh sự hợp lệ. Mở rộng về lợi ích của việc tích hợp này, nhóm đã nhận xét:

Khi thực hiện tính toán trên lớp phủ khác, chi phí gas sẽ giảm hàm mũ (sát với không) trên lớp 2 và hiệu suất (TPS) sẽ cao hơn. Tính mở rộng của các giao thức rollup ngày càng tăng và kết hợp nhiều giao thức cùng nhau đã trở nên dễ dàng hơn.

Trong tương lai, Kakarot muốn kết nối với các giao thức native Starknet và cho phép các giao thức khác làm việc cùng nhau.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

AD

@CardanoFeed - Follow us on X (formerly Twitter)

Stay informed with the latest $ADA Cardano news in real time.FOLLOW NOW!


Read Original Article on Tin Tức Bitcoin

ORIGINAL SOURCE

https://tintucbitcoin.com/kakarot-zkevm-...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


.

More from Tin Tức Bitcoin

See more
Charles Hoskinson: CZ từ chức mở ra một kỷ nguyên mới - Tin Tức Bitcoin 2023
Tin Tức Bitcoin
Charles Hoskinson: CZ từ chức mở ra một kỷ nguyên mới - Tin Tức Bitcoin 2023

11/24/2023

·

39 views

Related News

See more

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)