Logo
Cardano Ecosystem

Tin Tức Bitcoin

04/09/2024

·

54 views


Địa chỉ hoạt động trên Polkadot đạt 600K - Tin Tức Bitcoin 2024

Địa chỉ hoạt động trên Polkadot đạt 600KBlockchain Polkadot đã đạt mức cao mới mọi thời đại về số lượng địa chỉ hoạt động trên mạng của nó.Polkadot đã tích lũy được hơn 600,000 địa chỉ hoạt động on-chain vào...

Địa chỉ hoạt động trên Polkadot đạt 600K - Tin Tức Bitcoin 2024
Địa chỉ hoạt động trên Polkadot đạt 600K
Địa chỉ hoạt động trên Polkadot đạt 600K

Blockchain Polkadot đã đạt mức cao mới mọi thời đại về số lượng địa chỉ hoạt động trên mạng của nó.

Polkadot đã tích lũy được hơn 600,000 địa chỉ hoạt động on-chain vào cuối tháng 3, theo dữ liệu của DotLake, được chia sẻ trong bài đăng X ngày 7 tháng 4.

“Hoạt động tiếp tục phát triển trong hệ sinh thái, nơi nhiều ứng dụng sử dụng không gian khối chuyên dụng để ngăn chặn các sự cố như spam mạng.”

Địa chỉ hoạt động trên Polkadot đạt 600K - Tin Tức Bitcoin 2024

Theo dữ liệu của DotLake, hơn 41%, tương đương 248,000 trong số 605,000 địa chỉ, được quy cho nền tảng hợp đồng thông minh cross-chain Moonbeam, trong khi 191,000 địa chỉ được tạo trực tiếp trên Polkadot.

Số lượng tài khoản duy nhất có số dư khác 0 cũng đang tăng lên, vượt qua 5.59 triệu tài khoản vào cuối tháng 3, tăng từ mức 5.53 triệu vào cuối tháng 2.

Địa chỉ hoạt động trên Polkadot đạt 600K - Tin Tức Bitcoin 2024

Tuy nhiên, tổng số giao dịch vẫn bị khuất phục trên mạng. Polkadot chứng kiến tổng cộng 11.58 triệu giao dịch hàng tháng trong tháng 3, tăng nhẹ so với 10.8 triệu trong tháng 4 nhưng thấp hơn nhiều so với 31.78 triệu giao dịch được ghi nhận trong tháng 12.

Địa chỉ hoạt động trên Polkadot đạt 600K - Tin Tức Bitcoin 2024

Token của Polkadot (DOT) đã giảm 3.3% trong 24 giờ tính đến 12:38 chiều UTC, giao dịch ở mức 8.95 USD với tư cách là loại tiền điện tử lớn thứ 14 theo vốn hóa thị trường.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, DOT hiện giảm 83% so với mức cao nhất mọi thời đại là 55 USD đạt được vào tháng 11 năm 2021.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

AD

SNEKbot by DexHunter on CARDANO

Cardano's Telegram Trading Bot live on Cardano mainnet!TRADE NOW!


Read Original Article on Tin Tức Bitcoin

ORIGINAL SOURCE

https://tintucbitcoin.com/dia-chi-hoat-d...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


Genius Yields DEX Launched!

More from Tin Tức Bitcoin

See more
CEO MarginFi tuyên bố từ chức - Tin Tức Bitcoin 2024
Tin Tức Bitcoin
CEO MarginFi tuyên bố từ chức - Tin Tức Bitcoin 2024

04/11/2024

·

157 views

Related News

See more
Genius Yields DEX Launched!

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)