Logo
Cardano Ecosystem

Tin Tức Bitcoin

10/28/2023

·

31 views


Cardano (ADA) tăng 16% khi nhắm đến mức tiếp theo - Tin Tức Bitcoin 2023

Cardano (ADA) tăng 16% khi nhắm đến mức tiếp theo Cardano (ADA) đã giữ được đà tăng ấn tượng trong thời gian qua. Vào thời điểm viết bài này, ADA đang được giao dịch với giá $0.2939, tăng 2.74% trong đêm và...

Cardano (ADA) tăng 16% khi nhắm đến mức tiếp theo - Tin Tức Bitcoin 2023
Cardano (ADA) tăng 16% khi nhắm đến mức tiếp theo
Cardano (ADA) tăng 16% khi nhắm đến mức tiếp theo

Cardano (ADA) đã giữ được đà tăng ấn tượng trong thời gian qua. Vào thời điểm viết bài này, ADA đang được giao dịch với giá $0.2939, tăng 2.74% trong đêm và hơn 16% trong vòng 7 ngày qua.

Với triển vọng tăng giá như vậy, giao thức này hiện đang nhắm mục tiêu chuyển hướng lên một mức mới nếu thị trường cho phép sự phục hồi bền vững của nó.

Tuy nhiên, cần đề phòng trước những hoạt động bán nhẹ. Mặc dù Cardano đang trong xu hướng tăng, nhưng cẩn trọng vẫn được khuyến nghị.

Biểu đồ ADA 1M. Nguồn: CoinMarketCap
Biểu đồ ADA 1M. Nguồn: CoinMarketCap

Từ biểu đồ hàng tháng của Cardano như đã thấy ở trên, token này đang giao dịch ở mức giá cao nhất trong tháng, sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 0,2414 USD vào ngày 19 tháng 10. Điều này ngụ ý rằng mức hỗ trợ tiếp theo là 0,3 USD, một mức giá mà Cardano chưa thử qua kể từ ngày 10 tháng 8 năm nay.

Việc đạt đến mức này có vẻ khả thi, tuy nhiên, mức giao dịch đã giảm hơn 16% qua đêm, cho thấy sự giảm tốc từ phía những người mua. Theo nhìn nhận trên khung thời gian lớn hơn, những gấu lớn trong thời gian dài của Cardano dường như đã thu lợi, ngụ ý rằng việc đạt mục tiêu phá vỡ 0,3 USD có thể không khả thi trong một thời gian gần.

Mặc dù có sự mâu thuẫn giữa hành động tăng và giảm giá của các gấu, các chỉ số của Cardano đang cải thiện một cách đáng kể. Chỉ số lợi nhuận của ví, từng cho thấy hầu hết các nhà đầu tư mất lợi nhuận vào đầu tháng này, đã cải thiện, chỉ còn 71% địa chỉ bị lỗ vào thời điểm này.

Lợi thế đa dạng hệ sinh thái

Từ biểu đồ hàng tháng của Cardano như đã thấy ở trên, token này đang giao dịch ở mức giá cao nhất trong tháng, sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 0,2414 USD vào ngày 19 tháng 10. Điều này ngụ ý rằng mức hỗ trợ tiếp theo là 0,3 USD, một mức giá mà Cardano chưa thử qua kể từ ngày 10 tháng 8 năm nay.

Việc đạt đến mức này có vẻ khả thi, tuy nhiên, mức giao dịch đã giảm hơn 16% qua đêm, cho thấy sự giảm tốc từ phía những người mua. Theo nhìn nhận trên khung thời gian lớn hơn, những gấu lớn trong thời gian dài của Cardano dường như đã thu lợi, ngụ ý rằng việc đạt mục tiêu phá vỡ 0,3 USD có thể không khả thi trong một thời gian gần.

Mặc dù có sự mâu thuẫn giữa hành động tăng và giảm giá của các gấu, các chỉ số của Cardano đang cải thiện một cách đáng kể. Chỉ số lợi nhuận của ví, từng cho thấy hầu hết các nhà đầu tư mất lợi nhuận vào đầu tháng này, đã cải thiện, chỉ còn 71% địa chỉ bị lỗ vào thời điểm này.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

AD

@CardanoFeed - Follow us on X (formerly Twitter)

Stay informed with the latest $ADA Cardano news in real time.FOLLOW NOW!


Read Original Article on Tin Tức Bitcoin

ORIGINAL SOURCE

https://tintucbitcoin.com/cardano-ada-ta...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


.

More from Tin Tức Bitcoin

See more
Charles Hoskinson: CZ từ chức mở ra một kỷ nguyên mới - Tin Tức Bitcoin 2023
Tin Tức Bitcoin
Charles Hoskinson: CZ từ chức mở ra một kỷ nguyên mới - Tin Tức Bitcoin 2023

last Friday at 2:00 PM

·

15 views

Related News

See more

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)