Logo
Cardano Ecosystem

Tin Tức Bitcoin

09/28/2023

·

88 views


Cardano (ADA) Staking ra mắt trên sàn Crypto.com - Tin Tức Bitcoin 2023

Cardano (ADA) Staking ra mắt trên sàn Crypto.com Cardano là một trong những loại tiền điện tử lớn thứ bảy theo vốn hóa thị trường, hiện đã có sẵn để staking trên sàn giao dịch tiền điện tử crypto.com đặt tại...

Cardano (ADA) Staking ra mắt trên sàn Crypto.com - Tin Tức Bitcoin 2023
Cardano (ADA) Staking ra mắt trên sàn Crypto.com
Cardano (ADA) Staking ra mắt trên sàn Crypto.com

Cardano là một trong những loại tiền điện tử lớn thứ bảy theo vốn hóa thị trường, hiện đã có sẵn để staking trên sàn giao dịch tiền điện tử crypto.com đặt tại Singapore.

Theo đăng tải trên một bài viết trên blog, Cardano (ADA) đã được ra mắt tính năng staking trên blockchain của mình trên ứng dụng của crypto.com, bổ sung thêm vào danh sách Avalanche (AVAX), Cronos (CRO), Ethereum (ETH), Solana (SOL) và Polkadot (DOT).

Theo staking rewards, Cardano đứng thứ ba trong danh sách hệ thống proof-of-stake (POS) lớn nhất sau Ethereum và Solana, với một vốn hóa thị trường staking lên tới 5.36 tỷ USD.

Theo Pools.pm, đã có 34,800,197,534 ADA được staking trên 3,124 pool.

Cardano tạo ra một mô hình ghi nhận giao dịch chưa sử dụng rất mở rộng (Extended Unspent Transaction Output – EUTXO) bằng cách kết hợp mô hình ghi nhận giao dịch chưa sử dụng (Unspent Transaction Output – UTXO) của Bitcoin với khả năng xử lý hợp đồng thông minh. EUTXO có một số ưu điểm riêng so với các khung công bố tài khoản blockchain hiện có.

Vì EUTXO có tính chất xác định, phí giao dịch luôn dự đoán được. Phí phụ thuộc vào kích thước giao dịch và không biến đổi dựa trên tải mạng.

Hợp đồng thông minh Plutus được hỗ trợ đầy đủ bởi EUTXO. Hợp đồng thông minh dựa trên mô hình EUTXO khóa giao dịch chưa sử dụng (UTXO), ADA, tài sản native và NFTs, mang đến một nền tảng đa dạng để xây dựng và triển khai ứng dụng.

Dự án NFT Cardano, Clay Nation đã đạt được một mốc quan trọng khi ra mắt cầu nối NFT đầu tiên giữa Cardano và Polygon, hoạt động như một hệ thống đăng ký trên chuỗi, đảm bảo tính tương tác và tương thích giữa Cardano và Polygon với Sandbox.

Tính tới thời điểm viết bài, ADA, đồng tiền mã hóa của blockchain Cardano, tăng nhẹ 0.24% trong 24 giờ qua, lên mức 0.246 USD.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

AD

@CardanoFeed - Follow us on X (formerly Twitter)

Stay informed with the latest $ADA Cardano news in real time.FOLLOW NOW!


Read Original Article on Tin Tức Bitcoin

ORIGINAL SOURCE

https://tintucbitcoin.com/cardano-ada-st...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


.

More from Tin Tức Bitcoin

See more
Charles Hoskinson: CZ từ chức mở ra một kỷ nguyên mới - Tin Tức Bitcoin 2023
Tin Tức Bitcoin
Charles Hoskinson: CZ từ chức mở ra một kỷ nguyên mới - Tin Tức Bitcoin 2023

last Friday at 2:00 PM

·

10 views

Related News

See more

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)