Logo
Cardano Ecosystem

BeInCrypto Polska

08/16/2023

·

36 views


Ekosystem Cardano (ADA) eksploduje: 250% wzrostu TVL

Podczas gdy cena Cardano (ADA) rozczarowuje swoich entuzjastów, całkowita zablokowana wartość (TVLL) natywnego tokena została niemalże potrojona w 2023 roku. Z tego powodu warto przeanalizować więcej danych...

Ekosystem Cardano (ADA) eksploduje: 250% wzrostu TVL

Podczas gdy cena Cardano (ADA) rozczarowuje swoich entuzjastów, całkowita zablokowana wartość (TVLL) natywnego tokena została niemalże potrojona w 2023 roku. Z tego powodu warto przeanalizować więcej danych on-chain, aby rozprawić się z możliwymi scenariuszami dotyczącymi ceny kryptowaluty ADA.

Wartość Cardano (ADA) w 2023 roku wyglądała przez chwilę obiecująco, osiągając szczyt na poziomie 0,45 USD w połowie kwietnia. Począwszy jednak od drugiego kwartału, cena Cardano szybowała w dół z powodu wielu plotek oraz kwestii związanych z regulacjami.

Dane on-chain pokazują jednak, że istnieją również pozytywy, które stawiają projekt w całkiem niezłym świetle.

TVL Cardano szybuje w górę

Aktualnie, gdy cena wynosi 0,29 USD, ADA od zanotowanego 17 kwietnia 2023 roku najwyższego poziomu, spadła o 36%. Tymczasem ekosystem Cardano DeFi przeżywa zupełnie inną historię.

Według DeFiLlama, mimo niedawnych sporów regulacyjnych w drugiej połowie 2023 roku, łączna wartość zdeponowanych środków (TVL) w Cardano nadal rośnie. Na dzień 15 sierpnia 2023 roku, łączna wartość zdeponowanych środków (TVL) w Cardano wynosi 177,83 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 250% w 2023 roku.

Nagroda Cardano ADA TVL
Jak Cardano (ADA) TVL wpływa na cenę? / Źródło: www.DeFiLlama.com

TVL (Total Value Locked) oznacza “Całkowitą Wartość Zablokowaną”. Praktycznie odnosi się to do całkowitej kwoty aktywów, które obecnie są trzymane i wykorzystywane w zdecentralizowanym ekosystemie finansowym (DeFi).

Sponsorowane

Sponsorowane

TVL jest głównym wskaźnikiem ogólnej aktywności gospodarczej oraz podstawowej wartości projektów, które budują na sieci blockchain Cardano.

Chociaż może to nie mieć bezpośredniego wpływu na krótkoterminowy rozwój cen tokena rodzimego, wzrost TVL wskazuje na fundamentalny wzrost akceptacji.

Dla zilustrowania: Cena spadła w czerwcu 2023 roku o 42%, osiągając poziom 0,26 dolarów amerykańskich, gdy SEC wymieniła ADA jako papier wartościowy w swoich pozewach przeciwko Binance i Coinbase.

Ale, jak pokazano powyżej, wartość zamknięta w sieci Cardano (TVL) rośnie od tamtej złą wiadomości. Ta pozytywna dywergencja między ceną a TVL wskazuje na trwający popyt na sieć i potwierdza podstawową użyteczność ekosystemu Cardano.

Sponsorowane

Sponsorowane

Co ważniejsze: Jeśli TVL będzie nadal rosło, może to dać inwestorom perspektywę długoterminowej rentowności ADA, podczas gdy trwa spór dotyczący regulacji.

Długoterminowi inwestorzy nie przejmują się spadkiem

Wskaźniki, takie jak dane “Balances By Time Held” dostarczane przez IntoTheBlock, ilustrują tendencję do trwającego optymizmu wśród długoterminowych inwestorów Cardano.

Według tych danych, długoterminowi posiadacze na dzień 5 czerwca, kiedy to SEC wniosła pozew przeciwko Binance i zaklasyfikowała również ADA jako papier wartościowy, stanowili 27,71% ogólnej dostępnej ilości tokenów Cardano. W momencie pisania artykułu w dniu 15 sierpnia zwiększyli swojego udziału do 31,86%.

To dowodzi, że długoterminowi inwestorzy Cardano zwiększyli swoje posiadane zasoby ADA o 4% od czasu niepewności regulacyjnej.

ADA Cardano Halter:innen
Ilość posiadaczy tokenów ADA wzrasta / Źródło: www.deffilama.com

Osoby posiadające ADA długoterminowe to takie, które przechowują swoje tokeny przez co najmniej 1 rok. Ponieważ rzadziej sprzedają swoje zasoby, wzrost bilansu długoterminowych inwestorów często jest sygnałem wzrostowym.

Sponsorowane

Sponsorowane

Podsumowując, można zauważyć dwa czynniki. Z jednej strony rośnie Całkowita Wartość Zablokowana (TVL), a z drugiej strony wzrasta ilość tokenów trzymanych w długoterminie.

Oba te zjawiska występują w czasie trwającej tendencji spadkowej cen. Te rozwinięcia wskazują, że inwestorzy Cardano zamierzają pozostać wewnątrz ekosystemu, konsolidować i dywersyfikować swoje zasoby, zamiast wycofywać się.

Dlatego pozytywne efekty wzrostu Całkowitej Wartości Zablokowanej na Cardano mogą przyczynić się do tego, że cena ADA w nadchodzących tygodniach i miesiącach utrzyma kluczowy poziom wsparcia w wysokości 0,25 USD.

Prognoza ceny ADA: Konsolidacja powyżej 0,25 USD

W trakcie gdy zespół Cardano oraz społeczność czekają na pozytywne orzeczenie sądu, pozostały popyt wydaje się przyczyniać się do utrzymania wsparcia na poziomie 0,25 USD, dzięki wzrostowi Całkowitej Wartości Zablokowanej (TVL).

Dane In/Out of Money (IOMAP) pokazują, jak obecni posiadacze Cardano są rozłożeni w ramach 20% granic cenowych. To wspiera założenie, że cena ADA prawdopodobnie pozostanie stabilna powyżej 0,25 USD w nadchodzących tygodniach.

Jasne jest, że 40 920 posiadaczy nabyło 1,9 miliarda tokenów ADA po minimalnej cenie 0,27 USD. Jeśli, jak się spodziewa, utrzymają się przy swoich pozycjach, może to prowadzić do natychmiastowego odrodzenia cen.

Sponsorowane

Sponsorowane

W przypadku jednak nieudanego utrzymania tego poziomu wsparcia, następna granica podaży przy 0,26 USD mogłaby pomóc zapobiec ewentualnej panikarskiej wyprzedaży.

Cardano Preis Zu- und Abfluss
Dane IOMAP / Źródło: www.app.inotheblock.com

Jednak, gdy regulacyjna presja się zmniejszy, wzrost TVL prawdopodobnie spowoduje również wzrost ceny ADA w kierunku 0,35 USD.

Jak wyżej pokazano, grupa 121 000 adresów nabyła 1,14 miliarda tokenów Cardano po najwyższej cenie 0,32 USD. W tym obszarze sprzedający mogliby stworzyć barierę, która spowodowałaby spadek cen.

Jeśli jednak ta opór nie zostanie utrzymany, ADA może kierować się ku poziomowi 0,35 USD.

Sponsorowane

Sponsorowane

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

AD

NFTxLV - Sep 29 - Oct 1, 2023 | Las Vegas Convention Center

Discover the intersection of art and blockchain with NFTxLV, where the world of NFTs collides with the allure of Las Vegas, creating an unforgettable experience for collectors, artists, and enthusiasts alike.GET TICKETS!


Read Original Article on BeInCrypto Polska

ORIGINAL SOURCE

https://pl.beincrypto.com/tvl-cardano-ek...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


NFTxLV | Sep 29 - Oct 1, 2023 | Las Vegas Convention Center

More from BeInCrypto Polska

See more
96% inwestorów Cardano notuje stratę
BeInCrypto Polska
96% inwestorów Cardano notuje stratę

09/13/2023

·

11 views

Related News

See more
NFTxLV | Sep 29 - Oct 1, 2023 | Las Vegas Convention Center

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)