Cardano: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το Alonzo Hard Fork

1 month ago    91 views
Telegram LinkedIn
RavenDex, First Cross-Chain Swap DEX On The Cardano Ecosystem

Η αναβάθμιση Alonzo του Cardano φέρνει το δίκτυο πολύ πιο κοντά στις πλήρεις δυνατότητές του.

Το Alonzo hard fork είναι μια σημαντική αναβάθμιση στο δίκτυο του Cardano που επιτέλους φέρνει πιο κοντά την πολυαναμενόμενη εφαρμογή της λειτουργίας των smart contracts. Τα smart contracts είναι ουσιαστικά κομμάτια κώδικα που εκτελούνται αυτόματα όταν πληρούνται ορισμένες προκαθορισμένες προϋποθέσεις. Μετά την αναβάθμιση του Alonzo, ο καθένας θα μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει τα δικά του smart contracts στο blockchain του Cardano, ανοίγοντας το δρόμο για τις εγγενείς αποκεντρωμένες εφαρμογές (Decentralized Apps – DApps).

Η αναβάθμιση του συστήματος, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, σηματοδοτεί το τέλος της εποχής Shelley του Cardano και την αρχή της εποχής Goguen. Αν και δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία για το πότε θα ολοκληρωθεί το Alonzo, οι προγραμματιστές στο δίκτυο εργάζονται σκληρά στα testnets και έχουν προσδιορίσει ένα roadmap με συγκεκριμένα ορόσημα με τη μορφή των «eras» ή «εποχές».

Οι «εποχές» του Cardano

Το roadmap του Cardano χωρίζεται σε πέντε κύρια στάδια, ή «εποχές», όπου η κάθε μια επικεντρώνεται στην επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου.

  • Byron – Ορίζει τον θεμελιώδη κώδικα του Cardano. Επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν το νόμισμα ADA, που πήρε το όνομά του από την επαναστατική προγραμματίστρια Ada Lovelace, και να εξορύσσουν το ADA χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό συναίνεσης Proof-of-Stake.
  • Shelley – Επικεντρώνεται στην αποκέντρωση του δικτύου δημιουργώντας κίνητρα για τους χρήστες να φιλοξενούν τους δικούς τους κόμβους (nodes). Ο κύριος στόχος αυτής της εποχής είναι να υπάρξει η βεβαίωση ότι οι κόμβοι, ή μεμονωμένοι υπολογιστές, λειτουργούν από διαφορετικούς συμμετέχοντες και διαφορετικές ομάδες ατόμων στο δίκτυο και όχι από μια μικρή, centralized ομάδα χρηστών. Το γιατί αυτό ειναί πολύ σημαντικό το έχουμε αναφέρει εδώ.
  • Goguen – Εισάγει δυνατότητες να υπάρξουν smart contracts στο δίκτυο που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν αποκεντρωμένες εφαρμογές (DApps) πάνω στο Cardano.
  • Basho – Βελτιώνει την υποκείμενη απόδοση του δικτύου του Cardano για να μπορεί να επεξεργάζεται περισσότερες συναλλαγές και να αναπτύσσεται χωρίς πρόβλημα. Αυτή η εποχή εισάγει επίσης τις πλευρικές αλυσίδες, γνωστές ως side chains, οι οποίες είναι ένα μέσο να γίνει scale ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας πολλαπλά blockchains.
  • Voltaire – Προσθέτει ένα σύστημα ψηφοφορίας και θησαυροφυλακίου για αυτο-συντηρούμενη διακυβέρνηση. Οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν stake τα κεφάλαιά τους για να επηρεάσουν τη μελλοντική ανάπτυξη στο δίκτυο και να λάβουν μέρος στις αποφάσεις.

    Το Cardano βρίσκεται τώρα στα τελευταία στάδια της εποχής του Shelley. Αυτή η φάση ανάπτυξης πρόσθεσε μια σειρά νέων δυνατοτήτων στο Cardano, όπως ένα πρωτόκολλο Proof-of-Stake γνωστό ως Ouroboros, ένα σχεδιάγραμμα όσον αφορά τα κίνητρα και το delegation που ανταμείβει τους συμμετέχοντες και αρκετά καλύτερη υποστήριξη για τα hardware wallets.

Προσφέροντας ανταμοιβές σε όσους τρέχουν τους πλήρεις κόμβους – δηλαδή συμμετέχοντες στο δίκτυο που κατεβάζουν ολόκληρο το blockchain του Cardano – το Cardano ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο δίκτυο και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του δικτύου του.

Από την έναρξή του στις 29 Ιουλίου 2020, η εποχή Shelley παρουσίασε δύο σημαντικά hard-forks, το Allegra και το Mary. Το Allegra εισήγαγε έναν μηχανισμό κλειδώματος για τα ADA που επιτρέπει στους χρήστες να κλειδώνουν τα ADA τους ως μια προετοιμασία για την ψηφοφορία εντός της αλυσίδας (η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στο Voltaire, το τελικό στάδιο της ανάπτυξης). Το Mary, από την άλλη πλευρά, εισήγαγε την υποστήριξη για τα Cardano’s Native Tokens (CNT). Αυτά τα εγγενή tokens είναι παρόμοια με τα ERC tokens του Ethereum και επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν και να αναπτύσσουν τα δικά τους tokens στο blockchain του Cardano, συμπεριλαμβανομένων των Non-Fungible Tokens (NFT).

Το Cardano λειτουργεί χρησιμοποιώντας το δικό του «hard fork συνδυαστή» – ένα σύστημα που συνδυάζει δύο διαφορετικά πρωτόκολλα (όπως το Byron και το Shelley) σε ένα ενιαίο ledger για να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση μεταξύ των φάσεων. Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι προγραμματιστές του Cardano με τα hard forks ήταν ότι αφού συμφωνηθεί ένα hard fork, θα εξακολουθούσε να υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα της κοινότητας που δεν θα ήθελε να μεταβεί στη νέα έκδοση. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή διαφωνούν με τις αλλαγές ή απλώς επειδή δεν ήθελαν να ασχοληθούν με το να κάνουν την αναβάθμιση. Όπως και να έχει, ο συνδυαστής επιτρέπει στους κόμβους να εκτελούν ταυτόχρονα πολλές εκδόσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεταβάσεις είναι απρόσκοπτες και χωρίς τριβές.

Τα στάδια του Alonzo

Το hard fork του Alonzo έχει χωριστεί σε τρεις φάσεις με ονομάτα χρωμάτων:

  • Alonzo Blue
  • Alonzo White
  • Alonzo Purple

Υπάρχουν επίσης δύο μικρότερες φάσεις μετά το Alonzo Purple που ονομάζονται “Alonzo Red” και “Alonzo Black”. Κάθε φάση ουσιαστικά προσθέτει περισσότερους χρήστες στο testnet και εντοπίζει σφάλματα που μπορεί να χρειαστεί να διορθωθούν.

Η Alonzo Blue εισήγαγε τα smart contracts με περίπου 50 συμμετέχοντες με τεχνολογικό υπόβαθρο, κυρίως Stake Pool Operators (SPOs). Σφάλματα invalidation και άλλα απλά σφάλματα βρέθηκαν και διορθώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Τέτοια σφάλματα αναμένεται να εμφανίζονται και να διορθώνονται καθώς το Alonzo περνάει από τα δοκιμαστικά στάδια.

Η Alonzo White προσθέτει περισσότερες δυνατότητες και ένα ευρύτερο φάσμα συμμετεχόντων στην Alonzo Blue. Οι εκατοντάδες νέοι χρήστες θα περάσουν μέσα από ένα είδος “exercise boot camp” που θα δοκιμαστούν οι δυνατότητες του δικτύου. Αυτό το πείραμα γίνεται από το IOG, την κύρια εταιρεία ανάπτυξης πίσω από τον Cardano με επικεφαλής τον πρώην συνιδρυτή του Ethereum, Charles Hoskinson. Η εταιρεία αναμένει ότι αυτή η φάση θα διαρκέσει περίπου δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Ο Alonzo Purple θα γίνει ένα πλήρως δημόσιο testnet και θα φέρει χιλιάδες συμμετέχοντες στο δίκτυο του testnet. Αυτό το συγκεκριμένο στάδιο χωρίζεται σε δύο διαφορετικές φάσεις, στο “light purple” και στο “dark purple”. Το πρώτο θα επιτρέψει τα απλά smart contracts, ενώ το δεύτερο θα επιτρέψει τα πιο περίπλοκα.

Έπειτα έρχονται οι τελικές φάσεις με τα ονόματα Alonzo Red/Alonzo Black, οι οποίες προορίζονται για τις τελικές διορθώσεις σφαλμάτων, τον “καθαρισμό” του κώδικα ώστε να γίνει η προετοιμασία της τελικής έκδοσης του hard fork. Οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις στο hard fork θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν από αυτό το σημείο και έπειτα, και επομένως είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις δύο φάσεις.

Η σταδιοποίηση μιας αναβάθμισης συμβάλλει στην διασφάλιση της ποιότητας της, καθώς ο κώδικας είναι παγωμένος, δεν χρησιμοποιείται κάπου πέρα από το testnet και τα ανταλλακτήρια προετοιμάζονται για το hard fork του Cardano. Το Alonzo Mainnet θα κυκλοφορήσει επίσημα τον τελικό και έτοιμο κώδικα.

Η εποχή Goguen, που πήρε το όνομά της από τον διάσημο επιστήμονα υπολογιστών Joseph Goguen, θα επιτρέψει την ανάπτυξη των DApps στο δίκτυο του Cardano για πρώτη φορά λόγω των νέων δυνατοτήτων του Alonzo όσον αφορά τα smart contracts. Τα smart contracts είναι τα ζωτικά συστατικά των DApps που τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς ενδιάμεσους φορείς και διαμεσολαβητές. Μια έξυπνη πλατφόρμα που θα μπορεί κάποιος να φτιάξει smart contracts, που ονομάζεται The Plutus Platform, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης και θα επιτρέψει τόσο σε χρήστες με τεχνολογικό υπόβαθρο όσο και σε χρήστες που δεν έχουν τέτοιο να δημιουργήσουν DApps.

Τι είναι το Plutus;

Το Plutus χρησιμοποιεί τη μητρική γλώσσα προγραμματισμού του Cardano, την Haskell. Το Plutus και η Haskell χρησιμοποιούν την ίδια βάση του κώδικα για την ανάπτυξη εντός και εκτός της αλυσίδας. Αυτό σημαίνει ότι στον πυρήνα, ο κώδικας και η κωδικοποίηση είναι πανομοιότυπα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με τις γλώσσες προγραμματισμού κατά την ανάπτυξη των smart contracts. Αυτό επιτρέπει στα smart contracts του Plutus να γίνουν ακόμη πιο απλά και επιτρέπουν το testing, πράγμα που θα επιτρέψει στους προγραμματιστές να τελειοποιήσουν τα προϊόντα τους για πολύ πιο εντατική χρήση και φόρτο εργασίας, όπως στην φιλοξενία μεγάλων ιδρυμάτων ή κυβερνήσεων.

Ο Hoskinson, ο οποίος είναι τώρα ο Διευθύνων Σύμβουλος της IOG, εξήγησε ότι η Haskell επιλέχθηκε επειδή είναι ένας κώδικας υψηλής διασφάλισης (ικανός να παρέχει υψηλότερο βαθμό βεβαιότητας ότι ο κώδικας λειτουργεί όπως προορίζεται).

Πολλές φορές στον τομέα του blockchain, ο κώδικας δεν ταιριάζει πλήρως με την πρόθεση του προγραμματιστή για το πως θα έπρεπε να λειτουργεί και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια δολάρια να μπορούν να κλαπούν ή να χαλάσουν εφαρμογές, όπως αυτό που συνέβη όταν ένα smart contract της Solidity δεν είχε ολοκληρωθεί πλήρως. Ως αποτέλεσμα, το πρότζεκτ μιας αποκεντρωμένης αυτόνομης οργάνωσης (Decentralized Autonomous Organization – DAO) υπέστη μια σημαντική εισβολή.

Με το Haskell, η πρόθεση του προγραμματιστή μπορεί να ταιριάξει καλύτερα με τον κώδικα καθώς η γλώσσα, αν και περίπλοκη, σχεδιάστηκε για να είναι ακριβής.

Plutus Core

Στη συνέχεια, υπάρχει το Plutus Core, το οποία είναι η γλώσσα προγραμματισμού που συνδέει τα smart contracts με το blockchain του Cardano. Μόλις ένας προγραμματιστής ολοκληρώσει τη δημιουργία του κώδικα με το Plutus, μεταγλωττίζεται στο Plutus Core όπου ο κώδικας απλοποιείται για το blockchain του Cardano. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στο Cardano να αντιμετωπίζει καλύτερα τα δεδομένα και να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο πραγματικό blockchain.

Για τους λιγότερο εξοικοιωμένους με την τεχνολογία χρήστες του Cardano, υπάρχει το Marlowe, μια νέα γλώσσα domain-specific (DSL) που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να δημιουργήσει και να δοκιμάσει τα δικά του smart contracts χωρίς να χρειάζεται να έχει προηγμένες γνώσεις προγραμματισμού. Η Marlowe είναι χτισμένη πάνω στην Haskell και το Plutus.

Με ευκολότερη παραγωγή των smart contracts και περισσότερη ανάπτυξη στο Cardano, μπορεί κανείς να φανταστεί τα πιθανά projects που πρόκειται να κατασκευαστούν. Αν κοιτάξετε το Ethereum, μπορείτε να δείτε εκατοντάδες έργα που μπορούν να αναδιανεμηθούν, να ξαναφτιαχτούν ή ακόμη και να βελτιωθούν στο δίκτυο του Cardano, συμπεριλαμβανομένων των Uniswap, Aave και πολλών άλλων. Τα projects που απαιτούν υψηλότερες ταχύτητες συναλλαγών θα επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από το χαμηλό κόστος συναλλαγών στο Cardano. Ήδη, περισσότερα από 65 projects έχουν δεσμευτεί να κυκλοφορήσουν μαζί με το Alonzo, συμπεριλαμβανομένων των Synthesis, Miniswap, Stasis και CardWallet.

Η εμφάνιση ενός ευκολότερου τρόπου να φτιαχτούν τα DApps θα φέρει μαζί της και περισσότερα projects. Στο βίντεο Africa Vision του Hoskinson, ο ίδιος ανέφερε ότι αυτά τα projects θα ανταγωνιστούν τελικά πολλά παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του πραγματικού κόσμου και στόχος είναι να τα αντικαταστήσουν με δικαιότερα συστήματα, παρέχοντας οικονομική ελευθερία σε όσους έχουν ανάγκη.

Πηγή: CoinDesk


P2P Finance - Maximize your passive income with Cardano's first DeFi ecosystem.
P2P Finance is the first ecosystem that introduces an Affiliate / Referral program, with address milestones, to the DeFi industry. The P2P Token has 4 utilities, used to unlock the plethora passive earning opportunities within the platform. More Info - https://p2p.finance
Read the article in Greepto

P2P Finance - Maximize your passive income with Cardano's first DeFi ecosystem