Logo
Cardano Ecosystem

BitcoinBazis

05/21/2024

·

65 views


Az ADA erősen centralizált lenne?

A Cardano közösségében heves vita alakult ki a „genesis kulcsok” centralizációs vonatkozásairól. A vitát Justin Bons – a Cyber Capital alapítója – indította el egy sor X közösségi média platformon tett...

Az ADA erősen centralizált lenne?

A Cardano közösségében heves vita alakult ki a „genesis kulcsok” centralizációs vonatkozásairól. A vitát Justin Bons – a Cyber Capital alapítója – indította el egy sor X közösségi média platformon tett bejegyzéssel, ahol kiemelte az Input Output Global (IOG) által birtokolt centralizált irányítást.

Bons kritikája a Cardano centralizációjáról

Bons a bejegyzésében azt állította, hogy a Cardano (ADA) „genesis kulcsokkal” rendelkezik. Ez egy több aláírásos rendszer, amely az összes protokoll szabályt irányítja. Véleménye szerint az ADA azon állítása, hogy a „legdecentralizáltabb” lánc, erősen ellentmondásos. Mivel az IOG a hét kulcs közül ötöt birtokol, így egyoldalúan módosíthatja a protokollt. Bons kiemelte az ADA decentralizációs állításainak ironikus voltát.

Bons egy másik bejegyzésében részletesen kifejtette, hogy ezek a kulcsok lehetővé teszik a kód módosítását hard fork nélkül. Figyelmeztetett, hogy ezáltal az IOG leállíthatja a láncot, megváltoztathatja a kibocsátási ütemtervet, vagy cenzúrázhatja a tranzakciókat. Ezt példátlan szintű központosított irányításnak nevezte egy Layer 1 blokklánc esetében.

A genesis kulcsok eredete

Bons szerint ezek a kulcsok a 2020-as Shelley frissítés során kerültek bevezetésre. Eredetileg az IOG nem rendelkezett teljes irányítással, azonban egy másik kulcs birtokosa – Cardano Foundation (CF) – átadta irányítási jogait az IOG-nak, ezzel teljes hatalmat biztosítva számukra. Bons bírálta ezt és úgy vélte, hogy az a tény, hogy az IOG-nak csak egy másik fél támogatását kell megszereznie, nem biztosít elegendő decentralizáltságot.

Cardano YODA válasza

A Cardano közösség influencere, „Cardano YODA”, reagált Bons kritikáira egy részletes magyarázattal, amelyben igyekezett tisztázni a félreértéseket. Elmondta, hogy a protokoll alapvető változtatásait először a teljes node operátoroknak kell jóváhagyniuk, akik telepítik az új kliens verzióját. Kiemelte, hogy a genesis kulcsok csupán eszközként szolgálnak a hard fork elindításához, és nem kezdeményezhetnek változásokat széleskörű közösségi támogatás nélkül.

A közösségi szavazás és a jövőbeni decentralizáció

YODA rámutatott, hogy a genesis kulcsokat a protokoll paramétereinek, például a staking jutalmak vagy a blokk méretének módosítására használják, mindig közösségi jóváhagyással. Példaként említette, hogy a fix jutalom minimumának 340 ADA-ról 170 ADA-ra csökkentését egy szavazás előzte meg, hangsúlyozva a folyamat átláthatóságát.

YODA védelmezte a genesis kulcsokat, mint rugalmas és okos megoldást, amely lehetővé teszi a szükséges módosításokat anélkül, hogy új kódot kellene fejleszteni és tesztelni. Továbbá kijelentette, hogy a genesis kulcsok nem tudnak tranzakciókat cenzúrázni, felhasználói pénzeket ellopni vagy leállítani a konszenzust, mivel ezek a felhasználók privát kulcsai által védettek.

Bons válasza és a decentralizáció kérdése

Bons válaszában értékelte YODA részletes magyarázatát, de továbbra is fenntartotta álláspontját a centralizációval kapcsolatban. Elismerte, hogy a validátoroknak új kliens verziókat kell telepíteniük, de rámutatott, hogy a legtöbb blokklánc egy adott blokk magasságánál aktiválja a forkot, ellentétben a Cardano központosított több aláírásos indításával.

Bons hangsúlyozta, hogy bár soha nem állította, hogy a genesis kulcsokkal felhasználói pénzeket lehetne lopni, azok potenciálisan nullára állíthatják az ADA kapacitását, így gyakorlatilag cenzúrázhatják az összes használatot. Üdvözölte a decentralizáció irányába tett lépéseket, és érdeklődését fejezte ki az ADA on-chain irányításának elemzése iránt, amint azt teljesen bevezetik.

A szélesebb körű következmények

YODA válaszul a Cardano hard fork folyamatát a Bitcoinéhoz hasonlította, kiemelve a változások végrehajtásának és aktiválásának hasonlóságait. Szerinte a decentralizáció valódi mértéke az operátorok számában rejlik, akik döntéseket hoznak. Míg a Bitcoin konszenzusát néhány domináns pool befolyásolhatja, a Cardano több száz operátort és stakert von be, amit a decentralizáció jobb mércéjének tart.

Ez a vita rávilágít egy kritikus kérdésre a blokklánc közösségben: a rugalmasság és a decentralizáció közötti egyensúlyra. Míg a genesis kulcsok praktikus megoldást kínálnak a protokoll módosításokra, központosított természetük aggodalmakat vet fel. A Cardano elkötelezettsége a decentralizáltabb kormányzási modell felé pozitív lépés, de a közösségnek ébernek kell maradnia, hogy ezek a változtatások valóban elősegítsék a decentralizációt.

AD

SNEKbot by DexHunter on CARDANO

Cardano's Telegram Trading Bot live on Cardano mainnet!TRADE NOW!


Read Original Article on BitcoinBazis

ORIGINAL SOURCE

https://www.bitcoinbazis.hu/az-ada-erose...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


Genius Yields DEX Launched!

More from BitcoinBazis

See more
Elon Musk lehet a Cardano következő nagy partnere?
BitcoinBazis
Elon Musk lehet a Cardano következő nagy partnere?

last Friday at 10:01 AM

·

13 views

Related News

See more
Genius Yields DEX Launched!

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)