Logo
Cardano Ecosystem

Siam Blockchain

04/09/2023

·

202 views


มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถือ Cardano กลายเป็นนักลงทุนระยะยาว

April 9, 2023 เครือข่าย Cardano ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ นักลงทุนส่วนใหญ่กลายเป็นนักลงทุนระยะยาวเนื่องจากพวกเขาได้ถือ ADA ไว้นานกว่า 1...

มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถือ Cardano กลายเป็นนักลงทุนระยะยาว

April 9, 2023

เครือข่าย Cardano ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ นักลงทุนส่วนใหญ่กลายเป็นนักลงทุนระยะยาวเนื่องจากพวกเขาได้ถือ ADA ไว้นานกว่า 1 ปี

การที่นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในโปรเจ็คที่เพิ่มขึ้น และบ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโตของโปรเจ็คในอนาคต และแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านราคาของ Cardano ในอนาคต เนื่องจากนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะลงทุนใน Ecosystem

การถือครองระยะยาวอาจเป็นประโยชน์สำหรับเหรียญคริปโตอย่าง Cardano เนื่องจากมันช่วยให้ตลาดมีเสถียรภาพและลดความผันผวนของราคาที่เกิดจากการซื้อขายระยะสั้น

เมื่อมีนักลงทุนจำนวนมากถือเหรียญ ADA เป็นระยะเวลานาน อุปทานหมุนเวียนจะค่อย ๆ ลดลง ซึ่งทำให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน และสิ่งนี้อาจทำให้เหรียญมีมูลค่าที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ การถือครองระยะยาวยังเป็นการสื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าโปรเจ็คมีศักยภาพที่จะพัฒนาในอนาคต เนื่องจากเครือข่าย Cardano ยังคงมีการอัปเดตและการขยายตัวของ Ecosystem อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนระยะยาวจึงมีแนวโน้มที่ยังเชื่อมั่นในโปรเจ็คและสนับสนุนการเติบโตของมัน และสิ่งนี้ทำให้ดึงดูดนักลงทุนรายใหม่และทำให้โปรเจ็คเติบโตขึ้นมากกว่าเดิม

ราคาของ Caradno ในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก TradingViewปัจจุบันราคาของเหรียญ Cardano มีมูลค่าซื้อขายที่ 0.38 ดอลลาร์ และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเล็ก ๆ แต่ก็ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ

และการเคลื่อนไหวด้านราคาในรูปแบบนี้ประกอบกับจำนวนนักลงทุนระยะที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้เครือข่าย Caradno เติบโตขึ้นในอนาคต

การที่เครือข่าย Cardano มีนักลงทุนระยะยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งอาจส่งผลดีต่อประสิทธิภาพด้านราคา เนื่องจากการถือครองระยะยาวช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาด ลดความผันผวนของราคา และสื่อถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเครือข่าย Cardano

อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ฉะนั้นนักลงทุนควรลงทุนเฉพาะเงินจำนวนที่เสียได้เท่านั้น

Source: U.Today

AD

SNEKbot by DexHunter on CARDANO

Cardano's Telegram Trading Bot live on Cardano mainnet!TRADE NOW!


Read Original Article on Siam Blockchain

ORIGINAL SOURCE

https://siamblockchain.com/2023/04/09/mo...

Disclaimer: Cardano Feed is a Decentralized News Aggregator that enables journalists, influencers, editors, publishers, websites and community members to share news about the Cardano Ecosystem. User must always do their own research and none of those articles are financial advices. The content is for informational purposes only and does not necessarily reflect our opinion.


Genius Yields DEX Launched!

More from Siam Blockchain

See more
Cardano เตรียมเปิดตัว Ouroboros Genesis อัปเดตครั้งสำคัญ เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย
Siam Blockchain
Cardano เตรียมเปิดตัว Ouroboros Genesis อัปเดตครั้งสำคัญ เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย

last Thursday at 7:40 PM

·

20 views

Related News

See more
Genius Yields DEX Launched!

Featured News

See more    DEFAULTENGLISH (EN)SPANISH (ES)RUSSIAN (RU)GERMAN (DE)ITALIAN (IT)POLISH (PL)HUNGARIAN (HU)JAPANESE (JA)THAI (TH)ARABIC (AR)VIETNAMESE (VI)PERSIAN (FA)GREEK (EL)INDONESIAN (ID)ROMANIAN (RO)KOREAN (KO)FRENCH (FR)CZECH (CS)PORTUGUESE (PT)TURKISH (TR)