Επιβεβαιώθηκε η κυκλοφορία των πολυαναμενόμενων smart contracts του Cardano, αυτό το μήνα.

1 month ago    78 views
Telegram LinkedIn
RavenDex, First Cross-Chain Swap DEX On The Cardano Ecosystem

Ο ιδρυτής του Cardano, Charles Hoskinson μοιράστικε σε ένα βίντεο στο YouTube ότι το ADA θα ξεκινήσει να υποστηρίζει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αποκεντρωμένες εφαρμογές από προγραμματιστές, εφόσον εφαρμόζουν σωστά τη μητρική γλώσσα προγραμματισμού του Cardano, Plutus. 

«Η υποκείμενη υποδομή είναι πλέον λειτουργική και λειτουργεί, όχι σε testnet, αλλά λειτουργεί σε mainnet, πράγμα που σημαίνει ότι αν έχετε κώδικα Plutus για την εφαρμογή σας, από τις 12 του μήνα μπορείτε να τον υποβάλετε, να τον εκτελέσετε και θα τρέξει στο mainnet. 

Στη συνέχεια, ο Hoskinson περιγράφει μερικές από τις δυνατότητες της πλατφόρμας. 

«Πολλοί άνθρωποι ρωτούν« καλά, τι μπορείς να κάνεις από τις 12 του μήνα; »Λοιπόν, πολλά! Τα smart contracts, περιορίζονται μόνο από την ικανότητα, τη φαντασία και τα εργαλεία του προγραμματιστή. Μπορείτε να εκδίδετε tokens, η μπορείτε να φύγετε πέρα από τα NFTs. Είμαι πολύ σίγουρος ότι σύντομα θα δούμε ένα stablecoin σε αυτό το σύστημα. 


P2P Finance - Maximize your passive income with Cardano's first DeFi ecosystem.
P2P Finance is the first ecosystem that introduces an Affiliate / Referral program, with address milestones, to the DeFi industry. The P2P Token has 4 utilities, used to unlock the plethora passive earning opportunities within the platform. More Info - https://p2p.finance
Read the article in Cryptobase

P2P Finance - Maximize your passive income with Cardano's first DeFi ecosystem